เป็นความภาคภูมิใจของผมมากๆๆที่มีคุณแม่ที่เก่ง
และนอกจากคุณแม่แล้วรวมทั้งคุณตามีมีคุณธรรมความดีมาตลอด
ซึ่งความดีนี้อยากให้อยู่ในตัวทุกๆคน

          ผมเห็นในหนังสือพิมพ์ชุมชนฉบับล่าสุด
มีรูปครอบครัวของผมอยู่
ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจมากๆ
และอยากเป็นกำลังใจให้
เป็นกำลังใจเสมอ....