วันนี้ได้ฟังข่าวว่า  การจัดระดับ  มหาเศรษฐีของโลก  มีไม่กี่ตระกูล มี    คนของประเทศไทย   ติดไปด้วย ธุรกิจ(ย่อ)   คือ   ๑. ขายน้ำเมา   ๒. ยาชูกำลัง  ๓. ฟาร์มสัตว์และขายเมล็ดพันธุ์พืช มีทรัพย์สินมาก   ผมไม่มีตัวเลข  เปรียบเทียบกับประชากรโลก   แต่เคยได้ยินว่า   เปอร์เซ็นต์นั้น    ประมาณ  สามร้อยกว่าตระกูล ต่อ ประชากรโลกทั้งหมด  เท่านั้น ทำให้คิดถึงวาทะของ  มหาตะมะ  คานที  ที่ว่า  ทรัพย์สินสิ้นทั้งโลกนี้ไม่พอสำหรับความโลภของคนคนเดียว

แต่หากรู้จักแบ่งปันกัน  ทุกคนทั้งโลกก็จะพออยู่พอกิน"

ฟังไปจนถึงสุดท้ายแล้ว   ไม่มีชื่อผมและคุณ  แปลก??? โอ........มนุษย์........เจ้าหวังสิ่งใด.......