จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพยาบาลหอผู้ป่วยในต่าง ๆเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2550

 

จนในที่สุดก็เกิดคลังความรู้การให้ยาปลอดภัยรายงานถูกต้อง ซึ่งอิฉันได้บันทึกในบันทึกชื่อว่า "อุแว้...แล้ว...ขุมความรู้...ให้ยาปลอดภัย..รายงานถูกต้อง"

แต่ก็ยังมีคลังความรู้ที่อิฉันยังนำเสนอไม่หมด แต่เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ จะสามารถนำไปใช้สอยประโยชน์ได้จึงขอนำคลังความรู้ ตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 มาฝากต่อนะคะ