งานรักษาความปลอดภัย ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน  ฟุตบอลบุคลากรประจำปี 2550  โดยส่งทีมเข้าร่วมการแขงขัน 2 ทีม คือ 1.ทีมงานรักษาความปลอดภัย  มข. (ประเภททั่วไป) และ 2.ทีมสังคมและชุมชนสัมพันธ์
          ในสัปดาห์นี้มรการแข่งขัน 3 ครั้ง  ผลเป็นดังต่อไปนี้
               วันที่ 6 มีนาคม 50 ทีมสังคมและชุมชน แพ้ คณะแพทย์ 4:0
               วันที่ 7 มีนาคม 50 ทีมงานรักษาความปลอดภัย ชนะ FM103 4:2
               วันที่ 8 มีนาคม 50 ทีมงานรักษาความปลอดภัย แพ้ ทันตะ 5:0

          แต่ทั้งสองทีมสามารถเข้าไปสู่รอบ 4 ทีมสุดท้ายได้  รอติดต่มผลการแข่งขันต่อไป เราจะรายงานให้ทราบ