ในวันที่ 1 - 2 มีนาคม งานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ร่วมกับ  ตำรวจภูธรภาค 4 จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มข. ในโครงการ ชีวิตปลอดภัยใส่ในเศรษฐกิจพอเพียง
ณ เขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น โดยงานนี้ งานรักษาความปลอดภัย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกจำนวน 70 คน โดยมีการฝึกโดยวิทยากรหลายท่าน จึงนำมาให้ทราบกัน ว่าตอนนี้ รปภ.เราไปถึงไหนกันแล้ว  มีภาพการฝึกด้วยนะครับ