โครงการความร่วมมือและศึกษาดูงานทางด้านวิชาการ ณ ประเทศสิงคโปร์

  ติดต่อ

  โครงการสหกิจศึกษา คณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานทางด้านวิชาการ และนิเทศงานนิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศสิงคโปร์  

        ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษา  ณ ต่างประเทศ  ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2549  คณะสหเวชศาสตร์ ได้คัดเลือกนิสิตเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 คน จาก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ , ภาควิชารังสีเทคนิค และภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นั้น

       คณะสหเวชศาสตร์  จึงได้จัดโครงการความร่วมมือและศึกษาดูงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ( ณ ประเทศสิงคโปร์)   ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2550 คณะผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์  ประกอบด้วย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.มาลินี  ธนารุณ)   ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร  ดร.วันวิสาข์  บุญเลิศ และอ.ดวงเดือน    สิริวิทยาวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 83007, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:52:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ดัชนีที่4-1

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)