ผมนำ Diary มาเปิดอ่านเล่นๆ บังเอิญไปเจอเรื่องที่ผมจับประเด็นได้หลังจากได้ฟังกระแสพระราชดำรัสฯ เมื่อเดือนธันวาคมปี 2543 (เห็นว่ายังเป็นเรื่องที่ทันสมัยอยู่ จึงนำมาฝากครับ)

*ให้สอนตัวเอง
*ให้วางแผน...เตรียมการ...ป้องกันก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้น
*ให้มองการณ์ไกล บางครั้งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ถ้าทำแล้วคุ้มกว่าที่จะเสียหายก็ควรจะทำ
*คำว่า ดี หมายถึง มีประสิทธิผล มีประโยชน์ ทำแล้วมีความสุข
*ให้มองอดีต แล้วย้อนมาสอนตัวเอง
*ผลเกิดจากเหตุ ถ้าเหตุดี   ผลที่ตามมาย่อมดีไปด้วย
*ฝึกตัวเองให้รู้จักถามให้เข้าใจก่อนแล้วจึงทำ
*ทำอย่างไรให้อยู่กินอย่างปรองดองกัน และทั้งสองฝ่ายมีความสุข
*เศรษฐกิจพอเพียง  คือ อลุ่มอล่วย และช่วยเหลือกัน (ดี แต่ยากที่สุด)