สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รู้สึกยินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านศาสตราจารย์ ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  พงษ์ไพฑูรย์ พร้อมด้วยคณะวิจัยจากสำนักงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้านการจัดการความรู้(km) ได้เดินทางไกลไปนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาและเก็บข้อมูลความก้าวหน้าพร้อมกับเยี่ยมเยียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ ครั้งที่ 2 ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านและคณะกรุณาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับkmได้ชัดเจนขึ้นพร้อมกับให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการทำkmต่อไปเยอะแยะมากมายได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะระดับเขตพื้นที่หรือโรงเรียนแกนนำทั้ง6โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ....ตอนนี้เขตพื้นที่และโรงเรียนขอรับไว้และจะดำเนินการต่อไปอย่างไม่ท้อถอยซึ่งไม่ใช่เพื่อใครแต่ทำเพื่อเด็กๆที่เหมือนลูกหลานของเรานั่นเอง....