ก่อนเที่ยงวันนี้  พบคุณต๋อม ที่ห้องแนะแนว เขาถามว่า มิ้ง รอว่าเมื่อไหร่จะส่งเมล์มา

                    เราตอบไม่เต็มเสียง ยอมรับว่า เคยได้เมล์ของมิ้ง [email protected]

[email protected]ด็กกว่าเพื่อน เป็นเพื่อนร่วมงานกับต๋อม และมี น้องอีกคนจำหน้าได้ดี  แต่จำชือ่ไม่ค่อยได้ ตกลงต้องจำได้ให้ คนนี้ชื่อ ยา  ขอให้อภัยน้อง ๆ ทุกคนด้วยที่ต้องให้ถามถึง

                    ต่อม มิ้ง และ ยา เป็นทีมทำงานของ อ.เอื้อง หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กศน.น่าน ในเดือน พ.ย.2549  ร่วมทำหลักสูตรการศึกษาชุมชนเผ่ามลาบรี

                    เขียนบันทึกนี้เสร็จจะส่งข้อมูลไปให้มิ้ง  เพื่อให้รับทราบข้อเขียนถึง และเพื่อที่จะได้สื่อสารในองค์การ  ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมและพัฒนาฯ ร่วมกันต่อไป