GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แนวทางปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะเรียนว่ามืออาชีพ

แนวทางการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส จะมีการกระจายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัว และงานไม่ไปรวมอยู่กับคนเพียงคนเดียว  เช่น มีหนังสื่อราชการเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือนักเรียน ทางธุรการจะลงรับหนังสือแล้วส่งต่อไปยังหัวหน้างานที่รับผิดชอบเพื่อส่งให้ท่านผู้อำนวยการออกคำสั่งไปยังเจ้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): แนวทางปฏิบัติงาน
หมายเลขบันทึก: 82787
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)