• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

เทคนิคการสร้าง ebooks (Flash) ให้น่าสนใจ ทำอย่างไร?

  ebook Tips  

    การจะสร้างหรือพัฒนาสิ่งใดๆ ก็ตาม เราต้องศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งนั้นให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน หากทำได้ท่านก็จะสามารถประยุกต์ใช้สิ่งนั้นได้อย่างคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์มากที่สุด นั่นหมายความว่าเราสามารถควบคุม (control) สิ่งนั้นได้
    แน่นอนครับ การเรียนทางลัดหรือการศึกษาแบบต่อยอดในบางกรณีอาจทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นได้ดังใจปรารถนา แต่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามานับเริ่มต้นที่ศูนย์ (0)
    มิฉะนั้นคำพังเพยโบราณคงใช้ไม่ได้กับคำว่า "ครูพัก ลักจำ" ซึ่งสมัยโบราณครูเขาจะไม่บอกวิชากันง่ายๆ จะต้องลัก (ขโมย) จำเอาเวลาครูพักเหนื่อย หวงวิชากันน่าดูแหละครับ.....
    ปัจจุบันมิตินั้นหมดไปแล้ว หากจะเหลืออยู่ก็น้อยเต็มที  ผมเชื่อว่าคนที่มีจิต วิญญาณ ของความเป็นครูนั้น มีแต่ความเป็น ผู้ให้ ดังนั้นคำพังเพย (โบราณ) บางคำสามารถนำมาใช้ได้กับทุกยุคสมัย เช่น "อยากได้ลูกเสือ ต้องเข้าถ้ำเสือ" (ดูๆ ก็น่ากลัวนะ)  "อายครูไม่รู้วิชา อายภรรยา ไม่มีบุตร" เหล่านี้เป็นต้น
    สำหรับตัวผมนั้น ผมรู้หรือทราบอะไรก็อยากให้และแบ่งปันคนอื่นเขาได้รู้ได้ทราบด้วย ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูก ไม่ต้องไปคลำผิดคลำถูก เอาหลักการและทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วไปใช้ได้เลย
    ทั้งนี้และทั้งนั้น เราก็ต้องเป็นคนที่เปิดตัวเอง ยอมรับผู้อื่น ลดอัตตาลงในบางเรื่องเพื่อรับเรื่องใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต ผมมีความเชื่อว่าไม่มีใครรู้และเก่งไปได้ทุกเรื่อง ผลัดกันเก่ง หรือช่วยกันเก่งจะดีกว่า (ไหมล่ะ?)

    ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาเล็กๆ ของ เทคนิคการประยุกต์ใช้เพื่อการสร้าง eBook (Flash)ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ คิดค้นจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติมาด้วยตนเอง อาจเป็นประเด็นให้ท่านผู้สนใจและผู้รู้ท่านอื่นๆ ได้คิดต่อครับ ใครสนใจก็ตามไปชม Tips ได้ครับ.....ที่ เว็บไซต์ (ของผมเอง)

 

Flash eBook Welcome to ebookThailand.net by Dr.Paitoon Srifa
อยากรู้เรื่องeBook ต้องสมัครสมาชิกเว็บ eBookThailand.net

 

http://www.ebookthailand.net/flash/ebook/tips.html

 •     หากต้องการชมเว็บไซต์หน้าแรก (Home Page) เข้าไปที่

  http://www.ebookthailand.net/

    ส่วนเทคนิคแต่ละอย่างทำอย่างไรนั้น หากสนใจจริงๆ คุยกันได้ที่ โทร. 08-1970-8171, 08-1452-3438  หรือ email: [email protected]
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ebooks tips flash tips 
  หมายเลขบันทึก: 82713
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 195
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

ขอบคุณอาจารย์มากๆที่นำเทคโนโลยีใหม่ ๆเข้ามาทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ

 

มีประโยชน์ในการสร้าง e-book มากๆเลยคะแต่น่าจะบอกวิธีทัมทุกขั้นตอนในหน้านี้เลยนะคะแต่ยังงัยก็อขอขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะ

เยาะดี ขอบคุณครับ

ดีคะ เทคนิคดี
น่าสนใจและมีประโยขน์มากคะ

จากที่อ่านมา...คิดว่าเป็นเนื้อหาที่มีสาระความรู้มากอาจารยน่าจะนำมาสอนในวิชาเรียนนะคะ

 

ดี
ก้อดีอ่ะนะครับ แต่ผมม่ะรู้ว่าใช้ยังงัย ช่วยสอนหน่อย บ้านจนไม่มีคอมครับ (ใครก้อด้ายซื้อมาบริจาคหน่อย)

ดีมากเลยค่ะ เป็นเทคนิคที่ดีมากๆค่ะ มีประโยชน์ต่อผู้อื่นมากๆค่ะ >*-*< 

ได้ความรู้อ่ะคับ ขอบคุณ
ดีมักมายคราบ ง้ามงาม
น่าสนใจจัง
ดีค่ะ ได้ความรุ้มากขึ้น

ฉลาดขึ้น

ขอบคุณอ.มากคะที่บอกเทคนิคการประยุกต์ใช้เพื่อการสร้าง eBook

อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยค่ะและยังมีประโยชน์กับคนอื่นด้วย

อยากลองทำเป็นจังครับ ว่างๆเดี๋ยวลองฝึกทำดีกว่า

อ่านแล้วอยากทำได้มั่งจัง เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ

มีความรู้มากเลยคะ และยังได้รู้จักโปรแกรมe-bookด้วย และยังบอกเทคนิคการประยุกต์ใช้เพื่อการสร้าง e-book
มีเทคนิคสาระเยอะดี
มีเทคนิคสาระเยอะดี

ขอบคุณเนอ ที่นำความรู้มาให้  

ขอบคุณอาจารย์มากคะที่ช่วยสอน e-book ให้อยากทำเป็นมานานแล้วคะแต่ทำไม่เป็น อยากให้อาจารย์สอนคะ และสร้างการเรียนการสอนดีๆๆอย่างนี้อีกนะคะตีนะ
 มีเทคนิคสาระเยอะแยะมากมาย ขอบคุณนะค่ะที่ให้ความรู้และเทคนิคกับพวกเรา พวกเราจะนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ
มีสาระมากเลยค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

ความรู้ของอาจารย์ช่วยให้หนูมีความรู้ขึ้นมากเลยค่ะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ^0^

 อยากทำเป้นบ้างอ่าค่า ดีจังที่อาจารย์บอก ขอบคุณค่า  ที่ทามให้พวกหนูๆมีความรู้
ดีจางค่าอยากทามเป็นอ่าค่า
ความรู้ที่อาจารย์นำมาทำอี-บุ๊คมี สาระมากเปนความรู้ที่ช่วยให้ทราบถึงว่าจาตุคามที่ปรากฎมีที่มาอย่างรัย

ขอบคุณอาจารย์ที่บอกการสร้างอี-บุ๊ค และก้อความรู้ที่อาจารย์นำมาสร้างก้อมีความรู้

ขอขอบคุณอาจารย์ที่นำความรู้มาลงให้ได้อ่านกันนะคะ เป็นข้อมูลที่ดีมาก จะนำไปใช้เวลาที่อาจารย์สั่งงานค่ะ
ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆที่อาจารย์แนะนำค่ะ
เป็นคำแนะนำทีดีค่ะ และหนูจะเอาไปใช้นะค่ะ

     หวาดดี

         ข อ บ คุ ณ น ะ ค่ ะ ที่ อ า จ า ร ย์  

         นำ ค ว  า ม รู้ ที่ ดี ม า ส อ  น   แ ล ะ  เ ป็ น

         ก า ร ส อ น ใ ห้ นั ก เ รี ย น รู้ จั ก

         โ ป ร แ ก ร  ม นี้ ก า ร ใ ช้ เ ป็ น อ ย่ า ง

         ไ ร   แ ล ะ นำ ไ ป ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ ห้

          เ ข้ า กั บ ก า ร ทำ ง าน ต่ า ง ๆ ไ ด้

          อี ก   ด้ ว ย

               ( ไ ง ก็ พ ย า ย ต่ อ ไ ป น ะ ค่ ะ )

                                            ต๊ า ย ต า ย . . .

                                                   5 5 5 5 + 

     ดี ค่ ะ น ะ ที่ อ า จ า ร ย์ นำ เ อ า ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม   อี บุ๊ ค ม า ส อ น   เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ทำ เ ป็ น ส มุ ด ใ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ร า จึ ง ไ ม่ ต้ อ ง ม า เ สี ย เ ว ล า กั บ ก า ร พิ ม พ์ อี ก   แ ล ะ ล ง รู ป ภ า พ   ก าร ต ก แ ต่ ง ไ ด้ ส ว ย อี ก ม า ก ขึ้ น
ขอบคุณคับที่นำความรู้ที่มีอยู่มาเผยแผ่ให้กับนักเรียนทุกคนเพราะนักเรียนมีความอยากรู้ในการสร้าง e -book ว่ามีการสร้างจะเริ่มต้นอย่างไรกว่าผมจะหาได้มันอยากมากที่จะค้นหาหลายวิธีแต่ได้เข้ามาดูในเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากที่จะไม่ต้องไปศึกษาให้มากมายเพราะมันสามารถทำให้ผมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆในการสร้าง e-book นะค่ะ

ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่นำความรู้มาเผยแพร่ให้กับสาธารณะชน หายากครับเพราะเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องสมัครเรียนเสียค่าใช้จ่ายครับ ต้องขอบคุณอย่างมากครับและเว็บนี้ฯอย่างมากที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย จนผมชื่นชมทุกท่านที่นำความรู้ คำแนะนำ ทำให้เรามีทั้งอาจารย์ที่แม้อยู่ไกล เพื่อนหลากหลายอาชีพ ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทรรศนะคติ ขอบคุณอีกครั้งครับ

สนใจเรื่องอี-บุ๊คมานานแล้วแต่ทำไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าจะต้องไปศึกษาที่ไหนเเต่พอมาอ่านเนื้อหาอันนี้เเล้วก็ทำให้รู้อะไรมากขึ้น
อยากทำเป็นมานานแล้ว ขอบคุณอาจาร์ยมากๆที่สอนให้ทำ ต่อไปนี้คงทำเป็นแล้วล่ะคับ ^-^

อยากทำเป็นค่ะ แต่ตอนนี้ทำไม่เป็นแต่ก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดี

ทำเป็นอยู่ค่ะแต่อยากได้ความรู้และเทคนิคเพิ่มมากกว่านี้

ทำตามคำแนะนำของอาจารย์แล้วงานก็จะออกมาดีเอง

เป็นการกระตุ้นให้ผมอยากจะลองใช้โปรแกรม Flash อย่างอาจารย์บ้างแล้วสิครับ

                       อ ย า ก ล อ ง ม า ก

                 เ ล ย ค รั บ  แ ต่ ทำ ไ ม่ เ ป็ น

ขอบคุณคับที่นำความรู้ที่มีอยู่มาเผยแผ่ให้กับนักเรียนทุกคนเพราะนักเรียนมีความอยากรู้ในการสร้าง e -book ว่ามีการสร้างจะเริ่มต้นอย่างไรกว่าผมจะหาได้มันอยากมากที่จะค้นหาหลายวิธีแต่ได้เข้ามาดูในเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากที่จะไม่ต้องไปศึกษาให้มากมายเพราะมันสามารถทำให้ผมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ข อ ข อ บ คุ ณ คั บ คุ ณ ค รู ที่ เ ค า ร พ
วันหลังจะเอาไปทำเพื่อส่งอาจารย์ในวิชาต่างๆบ้าง เพราะอาจารย์ชอบสั่งให้ทำสื่อที่เป็นเทคโนโลยีส่งมากๆ ขอบคุณนะค่ะ น่าสนใจดีค่ะ
ขอขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆๆในการทำ e-dookมากๆๆนะคะ
เป็นประโยขน์มากค่ะ นำไปใช้ในการเรียนได้และสามารถทำงานส่งอาจารย์ได้ด้วยค่ะ

" อ า ย ค รู ไ ม่ รู้ วิ ช า  อ า ย ภ ร รย า  ไ ม่ มี บุ ต ร " 
จริงอย่างที่อาจารย์บอก ถ้าเราอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม มันก็ทำให้เราไม่เข้าใจ
เราต้องศึกษาและลองทำ ลองผิดลองถูกจนกว่าจะเข้าใจและทำได้
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ เทคนิคดีๆในการทำ E - BOOK นะคะอาจารย์ 
หนูจะลองไปฝึกทำดู เผื่ออาจารย์สั่งงานให้ทำสื่อเทคโนโลยี หนูจะได้ทำส่งอาจารย์
แต่ทางที่ดี...อาจารย์น่าจะสอนในคาบเรียนนะคะ นักเรียนทุกคนที่เรียนจะได้รู้วิธีทำอย่างทั่วถึง เพราะบางคนก็ไม่ได้กลับไปลองทำเองที่บ้าน ให้ทำกันในห้องเรียนเนี่ยแหละจะได้เข้าใจไปเลย
หนูว่าการทำ E - BOOK มันก็ไม่อยากหรอก ถ้าเราตั้งใจจะทำมันจริงๆ

ชอบอีบุ๊คมากเรยค๊า

 เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากกก

แล้วจะลองไปทำดูน๊าค๊า   !!

เป็นเทคนิคที่ดีมากเรยค๊า อยากทำอีบุ๊คมากก ชอบโปรแกรมนี่มากกกกก .
ได้ความรู้ใหม่ๆๆที่เกี้ยวกับ ebook มากๆค่ะและเป็นเทคนิกที่น่าสนใจมากเช่นเดียวกันค่ะ คิดว่าแล้วจะลองนำไปใช้ดูค่ะ

     บทความนี้เป็นบทความที่ดี  และ  สามารถศึกษา เรียนรู้ นำเอาเนื้อหาสาระ จากข้อความนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ  โปรแกรม E - BooK  เป็นโปรแกรมที่ดีค่ะ  เหมาะกับการเป็นสื่อเทคโนโลยี ที่ใช้ในการเสนองานมากๆค่ะ  และ  พอมีการ นำ โปรแกรม  FLASH  มาร่วมใช้ควบคู่ไปกับการทำ E-BooK   มันทำให้งานที่ได้  ออกมาดีๆมากค่ะ ถือว่า แฟลช กับ อีบุ๊ค  เป็นโปรแกรมแพ็คคู่ที่ผสมผสานกันได้ลงตัว  นอกจากทำให้งานดูมีสีสัน  แล้วยังทำให้การชมการนำเสนอน่าดูมากยิ่งขึ้นค่ะ  เพราะ  รูปภาพ หรือ  องค์ประกอบสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตค่ะ  และจากบทความนี้ พออ่านแล้ว  ทำให้อยากฝึกทำโปรแกรม FLASH มากๆเลยค่ะ แต่ดูมันยากมากเลย แต่ไม่ลองก็ไม่รุ้ค่ะ  เพราะว่า  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค ดีไซน์ หรื 3D Animation

   สุดท้ายนี้ขอบคุณอาจารย์สำหรับ บทความดีๆแบบนี้นะคะ

^___________________________________^

โปรแกรมebookเป็นโปรที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่งเลยครับ ซึ่งผมก็อยากทำโปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมebookผมว่าถ้าใช้นำเสนอผลงานท่าทางจะสวยงามดีนะครับ  ถ้าผมว่างๆผมจะลองศึกษาโปรแกรมebookดูครับ โปรแกรมนี้น่าสนใจจริงๆครับ

[DK]NoName 

โปรแกรมอีบุ๊คเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะ

และขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะสำหรับเทคนิกดีๆ แล้วจะลองไปทำดูค่ะ 

เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจดีค่ะ  เคยทำตอนม.3อยู่

แต่ทำไม่ค่อยเป็นเท่าไร  ถ้าได้ดร.สอนคงเข้ากว่านี้

ได้ความรู้เล็กน้อยๆจากบล็อกนี้พอสมควร  ทำให้รู้ว่าโปรแกรม อีบุ๊ค มากขึ้นค่ะ

น่าสนใจดีคับ

เดี๋ยวจะลองทำดู

ได้รับความรู้ที่จะมาช่วยให้E-Book สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สวยงามมากขึ้น และก็ ได้รับเทคนิคดีๆอีกด้วย ^0^

ขอบคุณครับสำหรับ tip ดีๆที่มาแบ่งปันให้ แล้วจะลองทำดูครับ ><"

"อายครูไม่รู้วิชา อายภรรยา ไม่มีบุตร" จริงคับ ^^"ประทับใจมากมาย

และก็

"อยากได้ลูกเสือ ต้องเข้าถ้ำเสือ"  เฉยๆ ^0^

 

 • กิตติโชค สีกาแก้ว 4/2 -อาร์เกต สเตนร์ ฮิลด์ร-
  IP: xxx.19.50.131
  เขียนเมื่อ 

ผมเคยเรียนมานิดหน่อยพอเห็นผลงานตัวอย่างขอ อาจารย์ก็คิดว่า สงสัยต้องไปฝึกฝีมือเพื่อพัฒนาผลงานของตัวเองบ้าง สวัสดีครับ

น่าสนใจดีค่ะ  มีเทคนิคดีๆมากขึ้น

เคยลองทำแล้ว ออกจะวุ่นวายนดนึง แต่ทำไปทำมาก็สนุกดี

น่าสนใจดีค่ะไม่เคยทำเลยค่ะจะลองทำดูนะค่ะ

เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ

ทำ E-book ถ้าตั้งใจทำจิงๆไม่ยากหรอกครับ(ในด้านพื้นฐาน)แต่ถ้าทำให้มีความลึกซึ้งหรือลึกลับหรือไรเนี่ยละให้มันดูน่ามองน่าทำขึ้นมันยากมากครับกว่าจะใส่เอฟเฟคลงไปแต่ละอย่าง ทำยากมากๆอาจารย์ต้องคอยสอนและให้ตคำแนะนำนะครับไม่งั้นทำยากมากบางคนไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษยิ่งไม่รู้เลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหน เพราะงั้นอาจารย์ต้องแนะนำและสอนบ่อยๆนะครับ

*-*

 

ตอนม.3 เคยทำแล้ว ยากใช่เล่น

แต่พอทำบ่อยๆก็รู้สึกสนุก

ปล.ขอบคุณสำหรับเทคนิคค่ะ

เป็นเทคนิคที่น่าสนใจดีค่ะ

สวยมาเลยคับ (จตุคราม) 555+

 

เคยเรียนทำE-bookตอนม.3แล้วค่ะ แต่ไม่รู้เทคนิคดีๆ ตอนนั้นก็มั่วๆเอาจนทำพอดูได้อะค่ะ

E-book ของอาจารย์ดูน่าสนใจมากค่ะ

กลับบ้านจะไปลองๆทำดูใหม่ดีกว่า

น่าลองทำดีน่ะแต่ต้องปรึกษาผู้มีความรู้ก่อน...

โปรแกรม e-book เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้งานง่าย เคยทำอยู่ตอน ม.3 แต่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่คะ ขอบคุณอาจารย์ที่นำความรู้เทคนิคการสร้าง e-book ให้น่าสนใจขึ้นคะ 
เป็นเทคนิคที่ดีเลยค่ะ

ขอบคุณอ.นะคะที่มาช่วยบอก

หนูคงเข้าใจมากขึ้น

ดีคะที่นำมาให้ศึกษาก่อนที่จะได้เรียนจะได้ทำความเข้าใจไว้ก่อน

 

e-book เป็นสื่อหนึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเยอะแยะ ขอบคุณอ.ไพฑูรย์ ที่ให้คำเเนะนำคะ

 

e-bookอ.น่าสนใจมาก(จตุคราม)

 

เป็นเทคโนโลยีที่สื่อสารได้อย่างเป็น ไอที มากๆๆๆ เป็นอีกมุมมองหนึ่งของเทคนิคในการสื่อสารสมัยใหม่

อยากลองทำดูบ้างอ่ะ....จะได้เอาไปใช้กับวิชาอื่นบ้าง

(น่าเรียนดีนะคะ)

น่าลองทำมากครับยิ่งมีเทคนิก ที่น่าสนใจผมก็จะลองนำไปพัฒนาและใช้ในการสร้างe-bookผมว่าถ้าเราสนใจที่จะพัฒนาความสามารถไปได้เรื่อยๆผมว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือในการสร้างเป็นแน่ครับ
เป็นอะไรที่น่าสนใจ  เพราะมันเป็นอะไรที่หนูไม่รู้  อะไรที่หนูไม่รู้ก็ยิ่งทำให้หนูสนใจอยากจะศึกษา
 • น.ส. จุฑารักษ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ม.4/2 เลขที่ 26
  IP: xxx.19.50.131
  เขียนเมื่อ 

การทำ e-book เป็นสื่อที่น่าสนใจแบบหนึ่งที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ได้ดูแล้วคิดว่าคงน่าจะทำอยาก คงต้องให้อาจารย์สอนเพิ่มอีก เคยเรียนมาตอนม.3 แต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไร อาจารย์คงยังสอนไม่ลึกเท่าไร อยากรู้เทคนิคดีดี

น่าทดลองทำครับ

น่าสนใจมากๆ อยากลอง//

เป็นบทความที่ดีค่ะ ข้าพเจ้าก็เคยทำ e-book เหมือนกัน แต่ก็ไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่ copy แล้วแปะๆ ค่อนข้างเน่า

ขอบคุณอาจารย์มากเลยคะที่นำความรู้ดีดีมาบอกกันเสมอคะ ขอบคุณอีกครั้งคะ

ขอบุณอาจารย์ที่มอบความรู้ให้

น่าสนใจดีค่ะ

ขอบคุณที่นำความรู้มาฝาก
เหอะๆน่าสนใจมากเลย

อาจารย์ทำภาพได้สวยมากๆเลย

จะทำก็ยากอยู่น้อ

อยากลองทำดูครับ
ขอบคุณสำหรับเทคนิดดีดี แล้วจะนำไปลองทำดู
เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าดีถ้าเทียบกับเมื่อก่อน
ขอบคุณอาจารย์ที่เอามาให้ดู

กดสมัครไม่ได้ค่ะ อยากทราบเรื่องการทำสารบัญให้ลิงค์ไปหน้าต่างๆใน flash

((เลยใช้แอด MSN ไปแทน))

ชำแหละกระบวนการสร้าง e-magazine ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Flash Page Flip แบบหมดเปลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 ณ อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ค่าลงทะเบียนเพียง 2,900 บาทพร้อมโปรแกรมสร้าง สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่านเท่านั้น ผู้สมัคร 5 คนแรก คิดค่าลงทะเบียนเพียง 2,500 บาท โทรศัพท์สำรองที่นั่งและลงทะเบียนอบรมที่เบอร์โทร 081-970-8171, 081-452-3438 (ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า วิทยากร)

อาจารย์หนูอยากทำFlashอีบุ๊คเป็นจังเลยค่ะอาจารย์ช่วบอกวิธีหน่อยนะค่ะขั้นตอนที่จะทำเป็นดูแล้วให้สวยและน่าสนใจขอบคุณล่วงนะค่ะอาจารย์

ไพไพไพ

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น