การประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของงานการเงินและพัสดุ

ความพึงพอใจงานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ  คณะสหเวชศาสตร์  ม.นเรศวร ซึ่งในงานประกอบด้วยหน่วยการเงิน  และหน่วยพัสดุ   ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา  องค์ที่  10 (10.2 ) คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ซึ่งตัวเองได้รับผิดชอบในองค์ 10.2 งานการเงินและพัสดุ  จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจกับผู้รับบริการ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป  และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ  ผ่านคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์   ประชุมสำนักงานเลขานุการคณะ รับทราบพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหา  เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป  ซึ่งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ SPSS ในการทำงาน  ต้องขอขอบคุณ ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย  และ อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง ที่ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

click ดูรายละเอียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog#คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร#ความพึงพอใจงานการเงินและพัสดุ#ดัชนีที่10-2-50

หมายเลขบันทึก: 82704, เขียน: 08 Mar 2007 @ 17:54 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 13:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณขวัญเรือน แดงเรือ  

จะขอดูเก็บไว้เป็นตัวอย่าง แต่ส่วนมากในการวิเคราะห์ สรุป ค่าสถิติที่ไม่ซับซ้อนนัก ผมก็จะใช้แค่ excell

กัมปนาท

มมส

ถึง  คุณกัมปนาท

ขอบคุณค่ะ และยินดีค่ะ  ตัวดิฉันเองก็ไม่ได้เก่งอะไรเพียงแต่นี้เป็นครั้งแรก  และเพิ่งได้เรียน SPSS ที่ทางสำนักงานเลขาจัดขึ้น  เป็นนักเรียนฝึกหัดก็เลยทดลอง ต้องขอเน้น ว่าเป็นครั้งแรกค่ะ  จริงๆ ก็หวังแค่นำมาพัฒนางานค่ะ

นส.นิด
IP: xxx.175.86.212
เขียนเมื่อ 

พอจะมี ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจงานพัสดุใหม ขอดูเป็นตัวอย่างหน่อย