ภายหลังจาก ครม.มีมติเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ยึดสัมปทานสถานีโทรทัศน์ไอทีวีคืนและสั่งปิดจอ ระงับการออกอากาศทันทีหลังเที่ยงคืนวันที่ 7 มี.ค. นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการสื่อมวลชน ขณะที่พนักงานไอทีวีที่อยู่ในภาวะระส่ำระสาย พากันร่ำไห้ระงมหลังทราบมติ ครม. ทั้งยืนยันที่จะทำงานต่อไปด้วยเงินส่วนตัว และขอสู้อีกเฮือกด้วยการยื่นคำร้องถึงศาลปกครองให้เพิกถอนมติ ครม. พร้อมให้ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ให้สถานีโทรทัศน์ ไอทีวีสามารถดำเนินการออกอากาศต่อไปได้ จนกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา จะได้ข้อสรุปทางกฎหมายที่ชัดเจน เนื่องจากเห็นว่าการให้ไอทีวียุติออกอากาศ เป็นการกระทำเกินสมควรนั้น ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากพิษภัยของระบอบทักษิณ ทั้งสิ้น ดังนั้นไอทีวี จึงไม่ควรออกมาเรียกร้องเพราะทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง จะอยู่หรือไป ที่สำคัญต้องเป็นทีวีของประชาชนจริงๆ ไม่ใช่ว่าเป็นทีวีของผู้มีอิทธิพล คนใดคนหนึ่ง  ใครมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ