แค้นนี้ต้องอโหสิ 

 เป็นหนังสือที่ชื่นชอบอีกเล่มนึง ในตู้หนังสือที่มีอยู่พอสมควร..เนื้อหาในหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวการให้อภัย กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา และบุคคลอันเป็นที่รัก 

  ซึ่งในชีวิตของคนเรามีมากมายหลายอย่างเป็นเรื่องที่ยังคาใจ กับการกระทำของตัวเอง เหมือนเป็นบาปอยู่ในใจ ด้วยความกังวลต่อผลของการกระทำไปโดยจำยอม โดยเจตนา หรือมิได้เจตนา ก็ล้วนแล้วแต่ ว่าจะส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก และชีวิตของบุคคลที่เขาได้กระทำลงไปหรือไม่

..แต่..ถ้าเราให้อภัย..ผลจาก การให้อภัยนั้นเป็นหนทางสู่สันติภาพและความสุขใจ...ที่จะได้รับทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเอง

เนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็นตอน และแต่ละตอนจะมีการให้อภัยที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ซึ่งทั้งหมดในหนังสือคือเรื่องจริงที่ เจ.คริสตอฟ อาร์โนล อาจารย์สอนศาสนา คริสเตียน โปรแตสแตนท์ ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ

ในสังคมทุกวันนี้..มีบางอย่างหลายเรื่องมากมาย..ที่เราได้กระทำผิดพลาดไป ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ..เรา..ผู้ซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันควรที่จะให้อภัยและยกโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น..เมื่อนั้นสันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นในใจ