เมื่อก่อน  
โทร.กทม. จะมี 7 ตัว เช่น 2481234  เวลาใส่รหัสทางไกล ก็เป็น 02 2481234
โทร.ตจว. จะมี 6 ตัว เช่น 301234 เวลาใส่รหัสทางไกล ก็เป็น 037 301234
.
ปัจจุบัน
โทร.มีสาย จะมี 9 หลัก เช่น 0 2248 1234 ,0 3730 1234
โทร.มือถือ(จะเอาอย่างอื่นถือไม่ได้) จะมี 10 หลัก เช่น 08 4669 1680
.
ตามหนังสือราชการ และสากล เค้าจะเขียนหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ครับ
ไม่ว่าหมายเลจจะมีกี่หลัก เขียนติดกันที่ละ 4 หลัก เรียงจากท้าย  เช่น
08 4669 1680 ไม่ใช่ 084 669 1680 หรือ
0-2248-1234 ไม่ใช่ 02-248-1234
จะใช้ - ขั้น หรือเว้นว่างก็ได้

การเขียนแบบนี้จะทำให้รู้เลยว่าเป็นโทร.แบบใด

.
ส่วนใหญ่ในหนังสือราชการมักไม่ใส่ - เช่น 0 2248 1234
แต่จะใส่ - กรณีมีหลายหมายเลข เช่น 0 2248 1234-39
.
ท่านใดไม่รับราชการก็เขียนได้นะครับ