วันนี้ผมได้ไปเป็นวิทยากรหลักให้กับสำนักหอสมุด..ช่วงเช้าเป็นการทำ KM workshop โดยมีหัวปลาที่ตั้งขึ้นมาคือ "การพูดคุยกันทำให้เข้าใจกันมากขึ้น"

   เบื้องหลังการจัดงานครั้งนี้...มีประเด็นน่าสนใจหลาย เรื่อง เช่น

 1. ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้รับเชิญ ให้นำทีมงานไปทำ KM workshop ให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...ท่านจึงเลือกทีมงานของสำนักหอสมุด มน. ไปเป็น Fa ซึ่งจะไปกันประมาณ 8-10 คน
 2. ไหนๆ คนในสำนักหอสมุด..ถูกเลือกไปเป็น Fa แล้ว ก่อนไปเราก็ต้องฝึกทำ Workshop กับคนภายในสำนักหอสมุดด้วยกันเองก่อน เพื่อหาจุดบกพร่องของการทำกิจกรรม
 3. ผลที่ได้คือ เราได้ทีมงานคุณอำนวยของสำนักหอสมุดที่แข็งแกร่งขึ้น....คนในสำนักหอสมุดก็เข้าใจ KM มากขึ้น 

   เรา (ทีมงาน) มีการทำ BAR ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง มี Fa หลัก เท่าที่จำได้ก็มี อ.หนึ่ง, คุณวันเพ็ญ, คุณสุนิสา, คุณขวัญตระกูล, คุณวรรณาพร (แก่นจัง)....นอกจากนั้นก็มีฝ่านโสตฯ ซึ่งเป็นจุดแข็งของสำนักหอสมุด และมี PR. คนสวยของเราคือน้องดรีม เป็นกำลังสำคัญ

   ยังมีคนอื่นๆ อีกที่ไม่ได้กล่าวถึงต้องขออภัยด้วย...ต้องเรียกว่างานนี้สำเร็จได้ด้วย ความร่วมมือร่วมใจของสำนักหอสมุดทุกคน..เริ่มตั้งแต่ผอ., รองผอ.ลงมาเลย

   ผมขอถอดบทเรียนกิจกรรม ที่เราเตรียมการกันไว้เป็นข้อๆ ดังนี้

 1. รับลงทะเบียน (มีรายชื่อผู้ร่วมงานประมาณ 31 ท่าน)
 2. BAR สอบถามความคิดเห็นก่อนทำ Workshop 
 3. กิจกรรมสันทนาการ (โดยคุณสุนิสา) ร่วมกันร้องเพลง "สวัสดี" พร้อมท่าเต้นประกอบเพลง
 4. แบ่งกลุ่ม...เพื่อทำกิจกรรม...กลุ่ม..ประกอบด้วย ชื่อกลุ่ม, สัญลักษณ์กลุ่ม, เพลงประจำกลุ่ม, ท่าเต้นประจำกลุ่ม (ให้คุณวันเพ็ญรับผิดชอบ แต่คุณวันเพ็ญมือใหม่ ลืมกิจกรรมช่วงนี้ไป เราเลยเอาไปไว้ช่วงท้ายๆ ครับ...แต่ผลออกมาก็ดีไปอีกแบบ)
  * กิจกรรม ๑-๔ จะใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง*
 5. หลังเบรค แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมาดูหนังโฆษณา 3 เรื่อง ได้แก่ (1) ปุยฝ้าย (2) พอ (3) เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ของ TPI  (คุณสุนิสาและคุณพรทิพย์)
 6. ต่อจาก 5 ยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่ เราก็ให้ทำ World cafe.. Capture สิ่งที่ได้ดูมาจากหนัง ลงบนแผ่นกระดาษ Flip Chart ช่วงที่ ๑ ใช้เวลา 20 นาที. ช่วงที่ ๒ ใช้เวลา 15 นาที, ช่วงที่ 3 ใช้เวลา 10 นาที (คุณวันเพ็ญดูแล)
  * กิจกรรม ๕-๖ จะใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง*
 7. นำสิ่งที่ช่วยกันทำ (ระดมความคิดเป็น Flip Chart) ไป Present กลุ่มละ 5 นาที (คุณวันเพ็ญดูแล)
 8. ทำ AAR แจกกระดาษสีเหลือง โดยขวัญตระกูล
 9. Reflection สะท้อนภาพของ Flip Chart (แต่ไม่ได้สะท้อนภาพของการจัด workshop ทั้งหมด)
 10. สรุป เรื่องการเตรียมงานกิจกรรมครั้งนี้ กับวัตถุประสงค์ ของการจัด โดย อ.หนึ่ง
  * กิจกรรม ๗-๑๐ จะใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง*

          สิ่งที่ beeman ทำในฐานะวิทยากรหลัก ก็คือ ออกแบบกระบวนการฝึกคุณอำนวย ระดับ ๒ และระดับ ๑ (มี ๗ ระดับ), เป็นที่ปรึกษากิจกรรมที่จัด, คอยควบคุมเวลา, ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่หน้างาน..เปรียบเหมือนผู้กำกับภาพยนตร์หรือหนังครับ

         อาจารย์หนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้าง...

         คุณวันเพ็ญและทีมงาน ทำหน้าที่ประสานงาน และจัดหานักแสดง

         ผู้ร่วมงานทั้งหมด คือ คุณกิจครับ...

         อ่านรายละเอียดกิจกรรมภาคเช้าได้ที่

     แต่เนื่องจากน้องดรีมไม่ได้ให้รายละเอียดของภาพ ดังนั้นผมจึงขอยืมภาพของเธอมาบรรยายแทน ดังนี้

 

อ.นั่งยิ้มฟันขาวกับชาวหอสมุดระหว่างนั่งรอพิธีเปิด
อ.หนึ่ง และ อ.วนิดา (รองผอ.สำนักหอสมุด) กับ อ.บีแมน สนทนากันระหว่างรอพิธีเปิด
อีกมุมหนึ่งซึ่งเห็นคุณกิจอยู่เบื้องหลัง
คุณสุนิสา พิธีกรช่วงแรก เรียนเชิญผอ.กล่าวเปิดงาน และดำเนินกิจกรรมสันทนาการ
ผอ.สุเพ็ญ กล่าวเปิดงาน
เบื้องหลัง พวกเรานังกับพื้น
งานนี้ไม่มีผู้บริหาร กำลังรอว่าพิธีกรจะสั่งให้ทำอะไร
มีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มทั้งนั้น
แยกเป็น 2 วงแล้ว จะสั่งให้ทำอะไรอีก
ไม่กล้าสบตาอ.หนึ่งเลย (แก่นจัง)
จับมือรวมพลัง
สวัสดีแบบฝรั่งไม่สนิทกัน
สวัสดีแบบฝรั่งที่สนิทกัน
ลั่น ลัน ลา...ท่าควงแขน (นางแบบสุนิสากับขวัญตระกูล)

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin