เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (บาท)

ดัชนีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (บาท)

          คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในจากเงินรายได้คณะปีงบประมาณ  2548 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 171,430 บาท  มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนภายใน 9 คน    และมีจำนวนอาจารย์ประจำ 24.5คน  คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เท่ากับ 6,997.14   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1.โครงการ เรื่อง สร้างแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินเอฟที่แยกจากสายสะดือเด็กไทย

จำนวนเงิน 19,000บ. 
    หัวหน้าโครงการ : อ.อรัญญา จิระวิริยะกุล  
 2.โครงการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการจัดท่า  จำนวนเงิน 10,000บ.
    ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก  หัวหน้าโครงการ : อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง  
 3.โครงการ เรื่อง การประดิษฐ์อุปกรณ์ยึดจับคาสเซทสำหรับงานทางรังสีวิทยา  จำนวนเงิน 29,500บ.
    หัวหน้าโครงการ : อ.ภัสสุรย์  ชีพสุมนต์  
 4.โครงการ เรื่อง การประดิษฐ์แผ่นยางป้องกันรังสีของต่อมธัยรอยด์  จำนวนเงิน 9,000บ.
    หัวหน้าโครงการ : อ.ประธาน  วงศ์ตาหล้า  
 

 5.โครงการ เรื่อง การเปรียบเทียบสมรรถภาพของการออกกำลังกายแบบอนากาศ

จำนวนเงิน 41,580บ. 
    และอากาศนิยมในผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับ  
    ผู้ที่มีฮีโมโกบินชนิดปกติ  
 6.โครงการ เรื่อง การศึกษาการสร้างเอนไซม์ matrixmetalloproteinase  จำนวนเงิน 50,000บ.
    ในเชื้อ Cryptococcus neoformans  
    หัวหน้าโครงการ : อ.สราวุธ  คำปวน  
 7.โครงการ เรื่อง การศึกษาความจุปอดของบุคลากรที่สูบบุหรี่ในม.นเรศวร  จำนวนเงิน 12,350บ
    หัวหน้าโครงการ : อ.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์  

 *** คิดตามจำนวนน้ำหนักงาน***

(คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่2-2

หมายเลขบันทึก: 82591, เขียน: 08 Mar 2007 @ 10:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)