ปัจจุบันในการดำเนินชีวิตของตัวเองนั้น....พัวพันอยู่กับพิษภัยของบุหรี่อยู่เป็นประจำถึงแม้จะไม่ได้รับเข้าไปในทางตรง..แต่ควันบุหรี่ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศก็มีผลร้ายกับคนใกล้เคียงเสมอ  พิษร้ายของบุหรี่เปรียบเสมือน " ฆาตรกรเลือดเย็น " ที่คร่าชีวิตมนุษย์ไปมากมาย  ทั้ง ๆ ที่รู้ถึงพิษร้ายของบุหรี่...แต่คนรุ่นใหม่ก็ยังนิยมสูบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ด้วยเหตุผลข้ออ้างที่แตกต่างกันออกไป ....คนที่ติดอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้..ข้อคิดอย่างหนึ่งที่ควรทราบคือ  การลด ละ เลิก  จากสิ่งใดก็ตาม  เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล ไม่มีใครตัดสินใจแทนได้  และไม่มีใครสามารถที่จะบังคับได้  นักสูบบุหรี่จะรู้สึกป่วยอยู่ตลอดเวลาจากเสียงของคนรอบข้าง  แรงกดดันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น...กลับจะเป็นแรงกระตุ้นให้อยากสูบเพิ่มมากขึ้น......( อยากให้คนรอบข้างเลิกบุหรี่ )