ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจำวนอาจารย์ประจำ

ดัชนีที่ 2.1ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจำวนอาจารย์ประจำ

         ในปีการศึกษา 2548 คณะสหเวชศาสตร์มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับประเทศ จำนวน  4 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจาก อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง จำนวน 2 เรื่อง , อ.ปริญญา เลิศสินไทย  จำนวน 1 เรื่อง และ อ.ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์ จำนวน 1 เรื่อง  และมีอาจารย์ประจำในปีการศึกษา 2548  ทั้งสิ้น 23.5 คน  คิดเป็นร้อละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เท่ากับ 17.02  รายละเอียดดังนี้

 

 ชื่อผู้วิจัย

ชื่อบทความวิจัย 

 1.อ.ศุภวิทุ สุขเพ็ง -Bone Mineral Density and Its Associated Factors in Naresuan
   University Staff
  -การป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วยของนักรังสีเทคนิคไทย

 2.อ.ปริญญา

 ผลของการบริหารท่าฤาษีดัดตนต่อความสามารถการทรงตัวและ
    เลิศสินไทย  ความอ่อนตัวของสะโพกและลำตัวในนิสิตหญิงสุขภาพดี
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3.อ.ภัสสุรีย์  The Invention of Cassette Holder Used in Radiology
    ชีพสุมนต์  

 

 

 

(คลิก)

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่2-1

หมายเลขบันทึก: 82581, เขียน: 08 Mar 2007 @ 10:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)