ทาง  ศนจ.นศ. ไปมีการอบรมคุณลิขิต ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ  2550 รวม 2 ครั้ง ตัวเองก็ได้เข้าร่วมอบรมด้วย .... เนื้อหาการอบรมก็แตกต่างกันออกไปล้วนแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ..ทุกครั้งที่เข้าร่วมอบรมก็ตั้งใจฟังตลอด.. กิจกรรมการจัดเวทีจุดประกายให้กับคุณกิจครัวเรือนที่ผ่านมา (2549) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการ...ลิขิต...เรื่องราวการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตัวเองและบุคคลในครอบครัว..สอนให้คุณกิจครัวเรือนได้รู้จักลิขิตเรื่องราวของตัวเอง..ขณะนั้นก็ได้บอกถึงวิธีการเขียนบันทึก...แนะนำตลอดทุกครั้งที่มีการทำเวทีฯ ...แว๊บนึงที่ใจกลับไปคิด..ถ้าถามว่าทำไมต้องย้อนหลังกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา..มันไม่แตกต่างกันเลยที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 นี้ตัวเราเองก็ได้มีวิทยากรที่มีความสามารถมาให้ความรู้..หลากหลาย ประสบการณ์กันออกไป เพื่อให้ได้นำไปใช้...ตลอดเวลาที่ผ่านมาถามว่าตัวเองเข้าไปจัดเวทีจุดประกายให้กับคุณกิจครัวเรือน..แล้วตัวเองมีการจัดบันทึกหรือลิขิตเรื่องของตัวเองไว้บ้างหรือเปล่า....ตัวเองสามารถจุดประกายในส่วนตรงนี้ได้ เพราะตัวเองมีการจัดบันทึก...ลิขิต..เรื่องราวต่าง ๆ ไว้ในไดอารี่ตลอด..เหตุการณ์ประทับใจ เศร้า ดีใจ เสียใจ .... / รายรับ-รายจ่าย ของตัวเอง ทุกคนเป็นคุณลิขิตได้หมดและเป็นได้ตลอดเวลา...คุณลิขิตไม่ได้มีเมื่อปี 2549 หรือเมื่อมีการทำกิจกรรมการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครฯ..ในความรู้สึกทุกวันนี้..ตัวเองได้เป็นคุณลิขิตมานาน...นานจนไดอารี่...ล้นตู้...ลิขิตรายรับ-รายจ่าย...ที่อยู่ในใจก็คือ...ตัวเองไม่มีรายรับไม่มีรายจ่าย.....กระเป๋าทั้งใบมีเงิน....บาท...เดียว.///                                ตราบใดที่ยังอยู่ในโลกนี้...เราทุกคนต้องลิขิต...เผื่อวันหนึ่งเราจำเป็นต้องใช้.......โลกใบนี้มีเอาไว้ให้ใช้ชีวิตและเรียนรู้........ถ้าเราเรียนรู้อย่างเดียว..ไม่มีการลิขิตเราก็จะไม่ได้อะไรเลย