จากการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  ถ้านับเวลาย้อนหลังดูแล้วจนถึงประมาณสิ้นเดือนมีนาคม 2550 ที่จะถึงนี้จะครบรอบการรายงานต่อ ก.พ.ร. ในครั้งแรก คือ 6 เดือน (ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2550)  โดยประมวลจากแผนจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมกิจกรรม KM และมุ่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา สรุปกิจกรรมที่สำคัญๆ และน่าจะเป็นคำตอบในเรื่องนี้ ได้แก่

 

        จากหัวข้อข้างบนนี้ผมนำเสนอเฉพาะแต่ประเด็นหลักๆ เท่านั้น หากยังเห็นว่ามีประเด็นอื่นๆ ที่คิดว่าควรจะเติมให้เต็ม ก็ขอเรียนเชิญ เพิ่มเติมได้เลยครับ

วิชิต ชาวะหา
7 มีนาคม 2550