ทุกครั้งที่เราซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบริษัทที่ผลิตเครื่องมือและ อุปกรณ์เหล่านั้นจะแถมคู่มือการใช้มาพร้อมด้วยเสมอ คู่มือดังกล่าวจะ ให้รายละเอียดต่างๆของตัวเครื่อง วิธีการใช้งาน ข้อควรระวังและใน กรณีเกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งควรปฏิบัติอย่างไร รายละเอียดของ คู่มือจะมากหรือน้อย บอกขั้นตอนง่ายๆ หรือแจกแจงรายละเอียดถี่ยิบ ก็ขึ้นอยู่กับประเภท และลักษณะการใช้เครื่องรวมถึงราคาของเครื่อง เป็นสำคัญ

ที่หยิบเรื่องนี้มาเขียนเล่าสู่กันอ่าน ก็สืบเนื่องจากผมเพิ่งซื้อโน๊ตบุคส์ คอมพิวเตอร์มาครับ ทางบริษัทแถมซีดีคู่มือมาด้วย ก็นั่งอ่านคู่มือไป เรื่อยๆ ศึกษาคู่มือโน๊ตบุคส์ไปก็ให้นึกถึงคู่มือของตัวเราเอง ในฐานะ "มนุษย์" ถามว่ามีคู่มือไหม?

ในฐานะที่เป็นบ่าวของพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งและรวมถึงมนุษย์ด้วย ผมมีคำตอบต่อคำถามดังกล่าวข้างต้น อัลลอฮฺ ตรัสไว้ใน คัมภีร์อัลกุรอานความว่า

"นี่คือคัมภีร์ (อัลกุรอาน) ไม่มีข้อคลางแคลงในนั้น เป็นคำแนะนำ สำหรับเหล่าผู้ยำเกรง" (อัลกุรอาน2 :2)

" เราได้กล่าว่า พวกเจ้าจงออกไปทั้งหมดจากสวนนั้น แล้วหากมีคำแนะนำ จากข้ามายังพวกเจ้าแล้ว ผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของข้า ก็ไม่มีความกลัวใด ๆ แก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ"  (อัลกุรอาน 2:38)

"นี่คือข้อชี้แจงอันชัดเจสำหรับมนุษย์และเป็นคำแนะนำที่ถูกต้อง และเป็นคำ ตักเตือนสำหรับผู้ยำเกรงทั้งหลาย (อัลกุรอาน 3:138 )

"บรรดาผู้ที่ศรัทธา โดยที่มิได้ให้การศรัทธาของพวกเขาปะปนกับการอธรรม นั้น ชนเหล่านี้แหละ พวกเขาจะได้รับความปลอดภัย และพวกเขาคือ ผู้ที่รับเอา คำแนะนำไว้" (อัลกุรอาน 6:82)

ท่านที่สนใจจะอ่าน คำแนะนำ ของพระผู้เป็นเจ้าต่อบ่าวของพระองค์ (มนุษยชาติ) กดที่นี่ครับ

ขอพระองค์ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอได้ทรงนำทางผมและท่าน สู่แนวทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ด้วยเถิด อามีน