ก้อเข้าใหม่ครับฝากตัวด้วยครับแด๋วจะมาทักทายกันใหม่เลื่อยๆครับ