แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ปี 2549-2553

  ติดต่อ

           คณะสหเวชศาสตร์ได้มีการตั้งเป้าหมายของผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ในแต่ละปี โดยยึดตามมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยได้เขียนเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปี 2549-2553 ดังนี้

   แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปี 2549-2553 (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 82243, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แผนยุทธศาสตร์#ตัวบ่งชี้ที่2-1 ตัวบ่งชี้ที่2-2 ตัวบ่งชี้ที่2-3 ตัวบ่งชี้ที่2-4 ตัวบ่งชี้ที่2-5 ตัวบ่งชี้ที่2-6 ตัวบ่งชี้ที่2-7

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)