GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ปี 2549-2553

           คณะสหเวชศาสตร์ได้มีการตั้งเป้าหมายของผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ในแต่ละปี โดยยึดตามมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยได้เขียนเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปี 2549-2553 ดังนี้

   แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปี 2549-2553 (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 82243
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)