หลังจากที่กลับมาจากการทำ peer assist กับทีม PCU เมือง โรงพยาบาลพทธชินราช ประมาณ 1 เดือน ซึ่งอ่านได้ที่นี่  บันทึกPA และ  สรุปขุมความรู้ 

       ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราเอาแนวคิดหลายๆอย่างมาใช้กับทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

     1.การประสานงานทีมระดับ CUP มากขึ้นครับ คราวนี้เราพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ(โทร)บ่อยขึ้น รวมทั้งการนัดประชุมกันทุกเดือน จากที่เมื่อก่อน นานๆทีตามสะดวก และได้งานได้ข้อตกลง

      2.การประชุมหลังกลับจาก พิษณุโลก 2 สัปดาห์ ทุกๆ สอ.เสนอตัวเอง ในการที่จะรับผู้ป่วยเบาหวานไปดูแลที่ สอ. ทั้งๆที่เป็นการเพิ่มภาระงานของตนเอง ซึ่ง ผอ.นพ.มนู ชัยวงค์โรจน์ ก็ยินดีมากที่เห็นว่าหลังจากกลับมาทุกคนมีไฟ เพิ่มขึ้นจริงๆอย่างที่บอกไว้

      3.เนื่องจากเราตั้งใจจะทำ day camp ของกลุ่มเสี่ยงสูง(IGT) อยู่แล้ว แต่เราได้ทำกับกลุ่มป่วยก่อน เป็น DM day camp ครั้งที่ 1  (กดอ่านที่นี่)  ซึ่งเราใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ของพุทธชินราช หลายๆอย่างครับ

แล้วจะมาเล่าบรรยากาศของกัลยาณมิตร และรูปทีน่าประทับใจครับ

ภก.เอนก ทนงหาญ