• ช่วงนี้กำลังเครียด ต้องรีบทำรายงานส่งให้ทันกำหนดเวลา
  • แต่ก้เข้ามาอ่านเมื่อมีเวลาว่าง
  • ไม่ค่อยได้เขียนเล่าเรื่องราว
  • แล้วจะกลับมาเล่าเรื่องราวต่างใหม่
  • วันที่ 7 มีนาคม นี้ต้องส่งรายงานทั้งหมด