การจัดการความรู้ KM ีปี 2550

ฉุน
แผนการลงพื้นที่ KM ปี 2550 กศน.ฉวาง อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

กศน.ฉวางได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ KM ปี 2550 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 นี้ โดยกำหนดแผนการทำเวทีประชาคมจากแผนชุมชน การจัดการความรู้ดังนี้

วันที่ 5 มีนาคม 2550  ประกอบด้วยหมู่บ้าน ตำบล ดังนี้

หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว ณศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 ตำบลนาเขลียง ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 4 ตำบลกะเปียด ณ  สถานีอนามัย

วันที่ 6 มีนาคม 2550 ประกอบด้วย หมู่บ้าน ตำบล ดังนี้

หมู่ที่ 1 ตำบลละอาย ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 5 ตำบลไม้เรียง ณ ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน

วันที่ 7 มีนาคม 2550 ประกอบด้ัวย หมู่บ้าน ตำบล ดังนี้

หมู่ที่ 4 ตำบลละอาย ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 ตำบลนากะชะ (เปลี่ยนเป็นวันที่ 12 มีนาคม 2550) ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เรียง  ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 6 ตำบลนาเขลียง ณ ศาลาหมู่บ้าน

วันที่ 8 มีนาคม 2550 ประกอบด้วย หมู่บ้าน ตำบล ดังนี้

หมู่ที่ 16 ตำบลละอาย ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว ณ  ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 6 ตำบลนากะชะ วัดรังษีบูรณาราม

หมู่ที่ 4 ตำบลนาเขลียง ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปียด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 9 มีนาคม 2550ื ประกอบด้วย หมู่บ้าน ตำบล ดังนี้

หมู่ที่  17 ตำบลละอาย ณ โรงเรียนบ้านป่าพาด

หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 2 ตำบลนากะชะ ณ ศาลาหมู่บ้าน

วันที่ 10 มีนาคม 2550 ประกอบด้วย หมู่บ้านตำบล ดังนี้

หมู่ที่ 3 ตำบลละอาย ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 2 ตำบลนาเขลียง ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ณ ศาลาหมู่บ้าน

วันที่ 11 มีนาคม 2550 ประกอบด้วย หมู่บ้าน ตำบลดังนี้

หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยปริก ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ณ ศาลาหมู่บ้าน

วันที่ 12 มีนาคม 2550 ประกอบด้วยหมู่บ้าน ตำบล ดังนี้

หมู่ที่ 9 ตำบลละอาย ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยปริก ณ ศาลาหมู่บ้าน

วันที่ 15 มีนาคม 2550 ประกอบด้วยหมู่บ้าน ตำบล ดังนี้

หมู่ที่ 3 ตำบล นาแว ณ ศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 4 ตำบลไม้เรียง ณ ทำการผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 19 มีนาคม 2550 ประกอบด้วยหมู่บ้านตำบล ดังนี้

หมู่ที่ 11 ตำบลละอาย ณ ศูนย์ ศสมช.

วันที่ 20 มีนาคม 2550 ประกอบด้วย หมู่บ้าน ตำบลดังนี้

หมู่ที่ 15 ตำบลละอาย ณ ศาลาหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 82213, เขียน: 06 Mar 2007 @ 13:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)