ตะคริวเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเกร็งทำให้ปวด มักจะเป็นชั่วครู่ก็หาย แต่บางคนก็อาจจะปวดนานหรือเป็นซำ้้ ๆ กล้ามเนื้อที่มักจะเกิดตะคริวได้แก่ กล้ามเนื้อน่อง ต้นขา แต่อาจจะเกิดกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ ก็ได้ และเพื่อให้เวลาที่เป็นตะคริวสามารถปฐมพยาบาลตนเองและช่วยผู้อื่นได้
อย่างถูกวิธี ท่านสามารถทำตามข้อแนะนำได้ดังนี้
        1.เมื่อเป็นตะคริวจะต้องค่อย ๆ  ยืดกล้ามเนื้อออกให้อยู่ในความยาว
ที่ปกติของกล้ามเนื้อบริเวณนั้น ๆ  และยืดกล้ามเนื้ออยู่จนกระทั่งหายปวด
อาจใช้เวลาประมาณ  1  -  2  นาที
         2.ลองปล่อยมือดูอาการว่ากล้ามเนื้อนั้น ๆ ว่ายังเกร็งอยู่หรือเปล่า
         3.ถ้ายังมีอาการเกร็งอยู่ให้ทำซำ้อีกจนกระทั่งปล่อยมือแล้วไม่มีการ
เกร็งตัว ถือว่าหายแล้ว  ยกตัวอย่างเช่น เกิดเป็นตะคริวที่น่องให้รีบเหยียด
เข่าให้ตรงและรียกระดกปลายเท้าขึ้น อาจทำเองหรือให้คนที่อยู่ใกล้ ๆ ช่วย
ก็ได้ถ้าทำเองอาจก้มเอามือดึงปลายเท้าเข้าหาตัวค้างไว้ประมาณ 1 - 2 นาทีจะช่วยให้หายปวดจากการเกร็งกล้ามเนื้อได้และจากนี้ต่อไปหากเป็นตะคริว
อีกก็คงไม่ยากที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตัวเองกันนะ