นิตยสาร "สานแสงอรุณ"  เป็นนิตยสารที่นำเสนอความคิดทางเลือก  ชีวิตทางเลือก  นำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่สังคม

         ในกระแสเศรษฐกิจพอเพียง   ผมบอกตัวเองว่า "สานแสงอรุณ" เสนอแนวทาง "ชีวิตที่พอเพียง" มา 10 ปีแล้ว

         ติดต่อบอกรับนิตยสารนี้ได้ที่ 0-2237-0080 ต่อ 217 - 218 หรือ [email protected]   ค่าสมาชิก 360 บาท/ปี (6 ฉบับ)

วิจารณ์  พานิช
 1 มี.ค.50