ชีวิตทีี่สมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องมีแต่ชัยชนะเสมอไป  ความพ่ายแพ้บางครั้งก็เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของชีวิตได้  ทุกเวลามีค่าเสมอ เพราะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ อย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย...ทุกคนที่มักปล่อยเวลาให้ผ่ายเลยไป  อาจเป็นเพราะว่า...กลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ดูบ้าง  ให้ถือการเปลี่ยนแปลง  เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับชีวิต  โอกาสและโชคมักจะมากับการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาเสมอ