สวัสดีทุกท่านครับ

     หลายๆท่านเคยสงสัยใช่ไหมครับ ว่าหากท่านเขียนบล็อกบทความดีๆ กันทุกวัน จนวันหนึ่งท่านจะได้ซักสี่ห้าร้อยบทความ หรือพันบทความในอีกปีข้างหน้าหรือสองพันบทความในอีกสองสามปีข้างหน้า และบทความใน GotoKnow เองก็คงเหยียบล้านหรือสิบล้านหรือว่ามากกว่า แล้วท่านจะจัดการกับฐานความรู้นั้นได้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยสมมุติว่าทุกบทความมีความสำคัญและเป็นฐานความรู้ทั้งหมด ผมกำลังมองว่า จะมีการทำอย่างไรบ้างให้ระบบมีการดึงองค์ความรู้เหล่านั้นขึ้นมาให้ผ่านสายตาผู้อ่านเพื่อนำไปสู่การลองนำไปใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น หลายๆ คนเขียนบทความดีขึ้นไว้เยอะมาก เราจะให้บทความดีๆ เหล่านั้นได้ออกมาผ่านสายตาผู้อ่านได้อย่างไร เมื่อบทความดีๆ ผ่านสายตาผู้อ่าน ก็มีโอกาสถกพูดคุยประเด็นกันขึ้นมานำไปสู่การขยายวงกว้างมากขึ้น

     สิ่งที่ผมเขียนมานี้ อีกนัยหนึ่งผมก็คิดไปถึงหัวใจของผู้สร้างระบบเหมือนกันครับ ในการวิ่งไปสู่วิธีการทางด้าน IT, Knowledge Manangement Systems, Data mining หรือวิธีการอื่นๆ ในการนำไปสู่การนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ หรือดึงขึ้นมาเมื่อต้องการได้อย่างไรโดยไม่เสียเวลามาก คงต้องเกิดงานวิจัยในทางด้านนี้อีกมากเลยครับ

     ผมได้ลงคิดเล่นๆ เพลินๆ ดูครับ ว่าอาจจะมีเกมส์อะไรต่างๆ ออกมาให้ลองเล่นกัน ในการประมวลองค์ความรู้ที่เรามี ผมลองจินตนาการและวาดฝันตุ๊กตาขึ้นมา ดังต่อไปนี้ เช่น

  • การเขียนเรื่องราวเพื่อเล่าเรื่องอะไรซักเรื่องแล้วโยงใยสร้างลิงก์ไปยังบทความต่างๆที่เราเคยเขียนไว้ในบล็อกของเรา อาจจะเป็นหลายๆ บทความก็ได้ เป็นบทความเชิงสรุปของตัวเราที่ได้เขียนมา ผู้อ่านหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นคำหลัก หรือว่าชื่อบทความ แล้วคลิกวิ่งไปอ่านได้ในส่วนที่เค้าสนใจ ในฐานบทความของคนนั้นๆ หรืออาจจะโยงใยไปยังบทความอื่นในการเชื่อมต่อกลายเป็น เรื่องราวเครือข่ายใน GotoKnow ก็ได้ครับ อาจจะมีการทำสรุปในรอบหกเดือน หรือรอบปีก็ได้ ลองคิดกันเล่นๆ ดูนะครับ
  • การค้นหาผ่านระบบค้นหาของ GotoKnow อันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกอันหนึ่งครับ ในการอ่านบทความที่เราสนใจตามคำหลักที่เราสนใจและต้องการทราบ โดยระบบการค้นหาอาจจะดึงข้อมูลบางอย่างจากสิ่งที่ค้นเจอพร้อมบอกผู้เขียนและจุดประสงค์หลักของบล็อกประกอบด้วย
  • การค้นหาด้วย Google ในระบบฐานข้อมูลของ GotoKnow อันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่ง เพียงแต่ผู้ใช้คงต้องสแกนหาสิ่งที่ต้องสนใจกันเอง
  • การดึงบทความของผู้เขียนแต่ละท่านโดยให้มีระบบการโหวตบทความดีๆ เพื่อเอาไว้ในหิ้งบทความดีๆ เพื่อผู้ผ่านเข้ามาพบเห็นจะได้เข้าไปอ่านได้
  • การดึงบทความดีๆ ของผู้ปฏิบัติจริงในด้านการจัดการความรู้ในด้านต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ ขึ้นมาแสดง พร้อมการแสดงลิสต์
  • การจัดหมวดหมู่คำหลัก หรือหนังสือสารบัญคำหลัก ตาม Priority ของคำหลักในแต่ละบทความ โดยอาจจะมีการกำหนดความสำคัญของคำหลักในแต่บทความโดยผู้เขียนบทความ อาจจะเรียงตามลำดับความสำคัญ จากแรกสุดไปหลังสุด
  • การสร้างดัชนีคำหลักตามรูปแบบการค้นหาจากคลังข้อมูลในฐานของ GotoKnow
  • และอื่นๆ ที่คิดว่าเป็นการดึงข้อมูลขึ้นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการนำไปสู่แนวทางการคิดร่วมกันในการจัดการฐานความรู้ที่ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมทางกันมา อาจจะเกิดสิ่งดีๆ และนำไปสู่การ Implementation จากผู้ดูแลระบบและโปรแกรมเมอร์ในลำดับต่อไปได้ครับ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันครับ

หากมีความเห็นตรงหรือต่างใดๆ กรุณาแสดงความเห็นไว้นะครับ เพื่อจะได้นำไปสู่การพัฒนาของท่านและของ GotoKnow ของทุกคนครับ

ขอแสดงความนับถือครับ

สมพร ช่วยอารีย์