วันก่อนผมดูรายการ  ช่อง 11 เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ   ทุกคนพูดว่า  ไม่มีรัฐธรรมนูญ  ไหน ทำให้คนมีจริยธรรม  เป็นคนดี 
 ขยันตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
เรามาช่วนกันสร้างการมีส่วนร่วมของทุกๆคน เพื่อประเทศชาติ  ของเราด้วยครับ