ในการเดินทางทุกครั้ง สิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำคือการสอดส่ายสายตา มองหาดอกไม้ เพื่อถ่ายภาพ ...ผู้บันทึกชอบดอกไม้ ...ชอบมองความสวยของดอกไม้ผ่านเลนส์กล้อง แทนการดมดอม และ เด็ดดม ซึ่งทำได้ไม่กี่ครั้ง ไม่นานก็เหี่ยวเฉา...แต่การมองผ่านเลนส์แล้วบันทึกไว้เป็นภาพถ่าย อยากชื่นชมเมื่อใด สามารถชื่นชมได้ดังใจ.....

  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">เมื่อสะสมภาพดอกไม้ไว้จำนวนหนึ่ง ก็ให้นึกสงสัยว่า … ความสวย และเสน่ห์ของดอกไม้คือส่วนใด  … เพราะใครๆ ก็บอกว่าดอกไม้สวย เมื่อนำไปประดับที่ใดก็ทำให้ที่นั่นสดชื่น สวยงามตามไปด้วย…..</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ระหว่างการเดินทางไปจิวไจ้โกว ผู้บันทึกได้พบและถ่ายภาพดอกไม้ จำนวนหนึ่ง จึงอยากจะนำมาฝากให้ชม และขอให้ทุกท่านช่วยพรรณนาถึง…… ความสวย และเสน่ห์ของดอกไม้…ที่ท่านได้ชมดังต่อไปนี้ นะค่ะ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">   </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ดอกนี้ไม่ทราบชื่อค่ะ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">  ดอกท้อหรือดอกบ้วย ไม่แน่ใจค่ะ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> ไม่ทราบชื่ออีกแล้วค่ะ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> ตระกูลซากุระ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">    Sakura</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">  ดอกแอปเปิล</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">   ดอกแอปเปิล</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> ไม่ทราบชื่อเธอค่ะ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> Tsubaki</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">  กุหลาบพันปี</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> ดอกหญ้าริมทาง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">  ดอกวัชพืช</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>