สวัสดีสมาชิก Gotoknow ทุกท่าน ผมได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกมาหลายวันแล้ว แต่ 5 5 5 ไม่ค่อยจะมีเวลา... เข้ามาบอกเล่า ทักทายท่านทั้งหลาย

    Gotoknow  เราน่าสนใจมากน่ะ... ผมมีประสบการณ์ด้าน IT มากมาย ที่จะมาบอกเล่าให้ท่าน ๆ ได้เรียนรู้กัน... ทั้งในด้านประสบการณ์ แล้วด้านวิชาการ และอาจจะพักยกด้วยเรื่องราวอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์มาบอกเล่าสู่กันฟังก็ได้

    ท่านใด สนใจ ด้าน IT ก็สามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้

... นายแดง ไฮเทค