สวัสดีค่ะ ดิฉันสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของ gotoknow แห่งนี้เป็นวันแรก เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน ในเรื่องการจัดการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนต่อไป....