Chair 

[ Photo By Nan: 3 Mar 07]

วันพักผ่อนวันหนึ่งในซิดนีย์

มองเห็นเก้าอี้ตัวเดิม เห็นแปลกตา

ปกติผู้คนจะมานั่งพักผ่อนบนเก้าอี้เหล็ก

แต่เจ้านกทะเลพวกนี้

ขออาศัยหลบแดด

ใต้ร่มเงาของเหล็กเส้นเหล่านี้

เส้นสายของเก้าอี้สองตัวนี้

ตึกด้านหลังไกลๆ ก็เข้าใจ

เล่นเส้นเล่นลายไปกับเค้าด้วย

ใครผ่านไปผ่านมา เชิญมานั่งพักใจได้นะคะ

^____^