กศน.ปวช  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จะสอบปลายภาค 2/2549  ในวันอาทิตย์ที่  11  มีนาคม  2550  และในวันอาทิตย์ที่  18   มีนาคม  2550 ตอนนี้ทำข้อสอบใกล้จะเสร็จแล้ว  ท่านอาจารย์สอนเสริมท่านใดพร้อมที่จะส่งข้อสอบสามารถส่งได้ที่ห้องปวช.  นะค่ะ  ขอบคุณค่ะ