ธรรมสวัสดีทุกท่าน

        วันนี้มาเชิญชวนทุกท่านไปทำบุญตักบาตร   ทำความสะอาดบ้านเรือน.....และไปเวียนเทียนที่วัด

      ละเว้นความชั่วทั้งปวง  ทำแต่ความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส

      ทำได้เช่นนี้โลกเราคงมีแต่ความสุข

      ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี  ปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับลูกหลานคนข้างเคียงด้วย   

      ครอบครัวเราก็จะเป็นสุข  สังคมก็จะสงบสุข

      เอ้า.....เราทั้งครอบครัวไปทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีกันเถอะ