เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานให้ความร่วมมือทางวิชาการของสหพันธรัฐ เยอรมัน GTZ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2543  ตามโครงการจัดการ มูลฝอยของชุมชนเมือง เทศบาลเมืองพิษณุโลก   เป็นความร่วมมือทางวิชาการ  ไม่สนับสนุนการลงทุน  รถขยะสักคันก็ไม่ให้  แต่ถ้าต้องการผู้เชี่ยวชาญ  หรือต้องการศึกษาวิจัยเรื่องที่เป็นประโยชน์กับโครงการก็จะได้รับการสนับสนุน

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        ในการทำงานร่วมกันเทศบาลนครพิษณุโลกต้องปรับตัวมากพอสมควรในเวลาสั้นๆ  เพราะเทศบาลบ้านนอกต้องทำงานร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ  จะให้ฝรั่งปรับตัวมาทำงานแบบไทยๆ  ฝรั่งคงทำไม่ได้หรือไม่ยอมทำหรอกครับ  เทศบาลนครพิษณุโลกต่างหากที่ต้องปรับตัวให้ทำงานมีมาตรฐานสากล  จึงจะทำงานร่วมกันได้</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        โครงการนี้เป็นโครงการที่แปลก  เพราะเทศบาลนครพิษณุโลกไปจีบฝรั่งเองเลย  แล้วทางรัฐบาลเยอรมันถึงมาเจรจากับรัฐบาลไทยว่าจะสนับสนุนโครงการนี้  รัฐบาลไทยจึงได้ตอบตกลง</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        ในฐานะที่เป็นผู้จัดการโครงการ  ก็ปวดหัวพอสมควรเพราะต้องประสานงานทั้งสองฝ่าย  ทางฝรั่งก็บ่นว่าไม่ตรงต่อเวลา  ไม่มีแผนงานโครงการที่แน่นอน  ไม่ทำตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้  มีคู่มือปฏิบัติงานและรายงานต่างๆก็ไม่ทำตามคู่มือ  ไม่ยอมรายงานตามแบบรายงานที่ตกลงกันไว้</p>         ทางฝ่ายเทศบาลนครพิษณุโลกก็บ่น  อะไรกันนักหนา  จู้จี้  ขี้ฟ้อง  ละเอียดหยุมหยิม  เลนต้องปรับองค์กรและพัฒนาบุคคลากรกันขนานใหญ่  เอาเก็บไว้เล่าตอนต่อไปดีกว่าครับ