วันนี้วันศุกรืที่ 2 มีนาคม 2550  มีการคุยกันที่สำนักงานจัดการความรู้ รพพ ตามปกติ วันนี้มีคุณอารีจากการเงินเข้ามาร่วมคุยด้วย

เปิดเวทีกันว่า การจัดการความรู้ใน รพพ จะทำอะไรกันบ้าง ก็ตกลงกันว่าเราจะทำกันใน 4 ประเด็นคือ

1. การทำอย่างเป็นทางการ เนื่องจาก รพ เราปรับโครงสร้างองค์กรแบบ TQA และมีกลุ่มภารกิจเรื่องข้อมูลและการจัดการความรู้   จังหวัดพิษณุโลกก็จะใช้ รพพ เป็นที่รับการประเมินของ กพร ดังนั้นเราก็จะต้องทำเพื่อให้มีเรื่องรายงาน  เรามีการประเมินการดำเนินการหมวด4 ระดับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเสนอในคณะกรรมการบริหารในวันพุธ ที่ 7 มีนาคมนี้  จะนำเสนอผลการประเมิน และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และKm

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างค่อนข้างจะเป็นระบบ เรามีเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนกันอยู่ขระนี้คือ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, การปรับเปลี่ยน life style ผู้ป่วย, การประสานงานในโรงพยาบาล

3. สภากาแฟ ๙งขณะนี้มีที่หน้าห้องผู้อำนวยการ และที่โรงอาหาร

4. การจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วโดยทีม KM รพ ไม่ได้มีส่วนร่วมได้แก่งานของหน่วยบริการปฐมภูมิ

นอกจากนี้เราได้คุยกันมากมายในเรื่องของ คน และเลยไปถึงศาสนาอีก

บรรยากาศชื่นมื่นตามเคย