ตัวแทนร้องเพลงพระคุณที่สามส่งศิษย์ถึงฝั่งแล้ว

” ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้
อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที
ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น…..” <p>   เสียงร้องแจ๋วๆจากนักเรียน ๕คน  บางครั้งออกจะเครือๆ เศร้าๆ ทำให้ผู้ฟังที่นั่งอยู่รู้สึกเหมือนกัน  โดยเฉพาะผู้ฟังที่เป็นครูของเด็กที่ร้องเพลง</p><p>   วันขอบคุณและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเซนต์นิโกลาสวันนี้  ทำให้รู้สึกหลายอารมณ์</p><ul>

  • อารมณ์แรก  โล่งใจ ที่พานักเรียนถึงฝั่ง ...จบ ม.๓ การศึกษาพื้นฐาน กันแล้ว
  • อารมณ์ที่ ๒  หายเหนื่อย จากที่ต้องเพียรพร่ำสอนความรู้+คุณธรรมชีวิต
  • อารมณ์ที่ ๓  เป็นห่วง เพราะยังมีโลกกว้างขวางอยู่
  • อารมณ์ที่ ๔  ดีใจ  อีกรุ่นหนึ่งแล้วซินะที่กำลังจะออกจากรั้วไป
  • </ul><p>    หลายอารมณ์ระคนกัน ….รอจนกว่ารุ่นใหม่จะขึ้นมานั่งบนเรือนี้อีก</p>