วันนี้รถติดมากเลยปวดหัวจัง....แปลกใจที่คนกรุงเทพฯยังอยู่ในเมืองแห่งความวุ่นวายนี้ได้