จุลสารเล่มเล็กๆ "สายใย" ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ฉบับเดือน ม.ค. ๕๐ ได้พิมพ์คำพูดสั้นๆ ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันบางคนที่ตอบคำถามว่า ปีใหม่นี้อยากทำอะไร มีคนหนึ่งที่คำพูดของเธอประทับใจผมมาก คือ อมราพร (รุ่น ๓๑) เธอบอกอย่างนี้ครับ

กะว่า ...

จะกินให้น้อยลง
ออกกำลังให้มากขึ้น

ใช้อารมณ์ให้น้อยลง
ใช้สติให้มากขึ้น

ใช้เงินให้น้อยลง
เก็บออมให้มากขึ้น

และ ... อยาก "ได้" ให้น้อยลง
อยาก "ให้" ให้มากขึ้น

ตั้งใจอย่างนี้ทุกปี
และหวังว่าปีนี้จะทำสำเร็จ!

ครับ ก็ขอให้น้อยอมราพรทำได้สำเร็จดังหวังนะครับ