GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การตรวจเยี่ยมงานโครงการ KM

คณะโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์   2550    โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส ได้มีโอกาสต้อนรับคณะโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ   ท่านอาจารย์ทัศนีย์และคณะ  พร้อมทั้งศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่นครสวรรค์ เขต 3  ได้เข้ามาติดตามงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  (KM) ได้ตอบข้อสงสัย และซักถามปัญหาตลอดจนแนะนำแนวทาง การดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง  คณะครูขอขอบคุณทุกท่าน และจะตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ขอบคุณ
หมายเลขบันทึก: 81578
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ขอแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 

             องค์กรของท่านเป็นสมาชิกอยู่ในโครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้

วันนี้คณะนักวิจัยส่วนกลางได้ตามมาพบบล็อกของท่าน  จึงอยากจะเชิญชวนให้ท่าน

เขียนเล่าในบล็อกของท่านเกี่ยวกับเคล็ดลับ (tacit knowledge) ในการจัดการเรียน

การสอนของท่าน  เพื่อให้ผู้อ่านจากวงการอื่นๆได้ร่วมรับรู้ว่า

                ครูและบุคลากรการศึกษาดีๆ  มีถมไป  แล้วไฉนท่านจึงฟังแต่เรื่องร้าย
สัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างคะ