ถ้วยแก้วที่ซื้อมาใหม่ๆ ถ้าปากถ้วยยังมีความขรุขระ ไม่เรียบ ไม่สามารถจะเอาไปคืนได้ ให้ใช้หินลับมีดค่อยๆฝนจนผิวเรียบจึงจะนำมาใช้