รอยไหม้ของเศษอาหารที่ติดก้นกระทะ ใช้โซดาซักผ้าผสมใส่ทิ้งไว้ในกระทะค้างคืนแล้วล้างออก หรืออาจใช้น้ำเย็นเทใส่กระทะขณะที่กำลังร้อนอยู่ จะล้างเศษอาหารที่ไหม้ให้หมดไป