ครูมีส่วนทำให้เด็กชอบ-เบื่อคณิตศาสตร์

ในการเรียนคณิตศาสตร์ครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน  จากการสังเกตพบว่าวันใดที่เวลาเรียนคณิตฯ มีความสนุกวันนั้นนักเรียนจะตั้งใจเรียน  หากวันใหนที่ครูดุนักเรียนๆจะเครียดและวันนั้นคณิตฯจะยากมาก   และ  ไม่ควรใจร้อนโดยเฉพาะเวลาเรียนเรื่องใหม่ถ้าหากไม่ชอบแล้วจะไม่ชอบไปอีกนาน