ข้าพเจ้า ครูพัชรินทร์ เกตุศิริ จบการศึกษาจากสถาบันวิทยาลัยพระนคร บรรจุเป็นครูเมื่ออายุ 23 ปี มีประสบการสอนมากกว่า 29 ปีและในชีวิตการสอนหนังสือของข้าพเจ้า มีทั้งเด็กดีและเด็กเกเรผ่านเข้ามาให้ครูได้อบรมสั่งสอน หากจะถามถึงความประทับใจที่มีต่อนักเรียนแล้วนั้น ครูรู้สึกประทับใจนักเรียนของครูตรงที่นักเรียนรู้จักคิด รู้จักหน้าที่ รู้จักแบ่งเวลา และที่สำคัญมีมารยาทที่ดี ครูสามารถสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ และรู้จักเคารพครู - อาจารย์ด้วยใจจริงและครูจะเสียใจมาก ถ้าครูไม่สามารถจะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้และจะหดหู่แทนผู้ปกครองด้วย ครูเป็นนายทะเบียนวัดผล เวลาที่มีนักเรียนมาลาออก ครูมีความรู้สึกว่าเขาเสียโอกาสถ้าเขาจะไม่ได้เรียนต่อ และต่อไปในภายหน้าสังคมก็จะมีภาระเพิ่มขึ้น เวลาที่ครูเห็นนักเรียนที่จบไปแล้วกลับมาหา ครูจะดีใจมากๆถ้าเขาเข้ามาทักทายครู และจะเสียใจมากเช่นกันหากเขาเดินหนีไป เพราะมันทำให้ครูรู้สึกว่า ครูไม่ได้อยู่ในความทรงจำของนักเรียนเลย สิ่งที่ครูภูมิใจในอาชีพครูคือ เด็กเกเรที่ครูเคยสอนแล้วเขาประสบความสำเร็จ เป็นคนดี และกลับมาหาครู สุดท้ายนี้ครูอยากจะฝากถึงนักเรียนทุกคนให้รักดี ใฝ่ดี แล้วจะดีเอง