เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 อาตมามีโอกาสไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ที่ Chumphon Capana จะได้ทันสมัยกับเขาบ้าง  โดยอาจารย์ไอศูรย์ พร้อมภรรยา และบุตรี มารับที่วัดทุ่งไผ่ พร้อมกับ Mr.Walter ชาวเยอมัน และ  Mr.Italo ชาวอิตาลี    รวมทั้งคณะ เป็น  5 คนกับพระ 1 รูป โดยการประสานงานของอาจารย์ไอศูรย์ ซื่งรู้จักกันดี กับ คุณอัจราหรือ ครูโจ้  เจ้าของที่นั่น เป็นผู้นำชมและบรรยาย

    งานที่ได้นำชมเริ่มจาก การบำบัดน้ำเสียของโรงแรม ให้ไหลผ่าน ผักตบชวา พืชตระกูลกก บ่อเติมออกซิเจน

จนได้เป็นน้ำดี และสูบ กลับมาใช้ใหม่ได้อีก แถมมีเครื่องสูบน้ำ พลังงานคน โดยการปั่นจักรยานสูบน้ำ รดต้นไม้ พืชผักสวนครัว นานาชนิด ที่เป็นสวนเกษตรอินทรีย์  รวมทั้งการปลูกพืช 4 ระดับ มีพืชกินหัว พืชสมุนไพร ไม้พุ่ม ไม้ใช้งาน และมีการปลูกหญ้าแฝก กันการชะล้างหน้าดิน  นับว่าน่าสนใจโดยทีเดียว และมีเครื่องสีข้าวไม้ไผ่ ไว้ให้ให้สีข้าว และฝัดข้าวแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้ชมด้วย

    เมื่อเดินลึกเข้าไปด้านใน  เป็นอาคารฝึกอบรม กำลังมีการอบรมความรู้แก่สมาชิกที่สนใจการเกษตรพอเพียง ชาวคณะได้แวะดูห้องประชุมใหญ่ ซึ่งแปรสภาพ ที่พักแบบพอเพียง  เป็นลักษณะผู้พักนอนกับพื้น เป็นตับ มีมุ้งแขวน และทำเป็นเสาและคานไม้ไผ่ สำหรับโยงเชือก

    คุณครูโจ้ พาคณะเดินไปดูการทำน้ำยาซักล้าง จากสมุนไพร เช่น เตย ตะไคร้  อัญชัน ฯลฯ ทำไว้ใช้ในกิจการ และ บรรจุถุงจำหน่าย  มีพนักงานคอยให้คำแนะนำอย่างตั้งอกตั้งใจ เดินต่อไปดูการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของโรงแรม 

    สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ น้ำส้มควันไม้  เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปผสมส่วนผสมอื่นๆ เพื่อใช้งานได้หลายอย่างเช่น ผสมกับหอมแดง และเจือน้ำ เมื่อชุบน้ำเช็ดโต๊ะอาหาร แมลงวันจะไม่ตอม   เป็นต้น  

  บริเวณนั้นยังมีการทำปุ๋ยเม็ดจากมูลสัตว์ และปฎิกูลจากโรงแรม  ทำให้ได้ปุ๋ยคุณภาพสูงราคาถูก ไว้ปลูกมะละกอ  

ปลูกมะเขือ พริก และในนาข้าวด้วย

   ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ แบบธรรมชาติ(ไม่ขัง กรงตับ) และผสมอาหารจากข้าวเปลือก และวัสดุอื่นๆในท้องถิ่น มีเครื่องผสมอาหารสาธิตให้ผู้ชมงานได้ดูเป็นตัวอย่าง ไก่ประมาณ 500 ตัว แลดูสุขภาพแข็งแรงดี

   คณะได้ดูงานตั้งแต่บ่ายโมง จนถึงบ่าย 3 กว่า รวมประมาณ 2 ชั่วโมง จึงได้ลากลับ นับเป็นความกรุณาของคุณอัจรา ที่ได้ถวายและให้ความรู้ และคณะที่มาดูงาน อาตมาได้เอาเรื่องมาเล่าต่อให้คุณโยมฟัง ต้องขอขอบคุณคุณโยมอัจราและคุณไอศูรย์ และครอบครัวไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และขอให้มีความสุข และ กายและใจ ตลอดไปเทอญ

                                                                                                                           พระพูลไท  ถิรธัมโม

(ผู้สนใจติดต่อ Chumphon Capana โทร 077 560245-7)