ตามแนวคิดนันทนาการบวกสาระของอ.จตุพร หนังสือที่ผมชอบและดูเหมือนจะอ่านติดไม้ติดมือคือ

  • หนังสือเรื่อง พุทธปรัชญา เขียนโดย สมภาร พรมทา เหตุผลที่อ่านหนังสือและชอบก็คือ ๑) เป็นการวิเคราะห์ศาสนาพุทธด้วยเหตุด้วยผลที่เราสามารถเข้าถึงได้ แม้จะไม่ใช่นักวิชาการ ๒) ภาษาที่เขียนเป็นภาษาที่เรียบเรียงได้ดีทีเดียว เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันในหลายๆเล่ม ๓) ต้องการซึมซับภาษาและเนื้อหาจากหนังสือนั้น เนื้อหาโดยรวมเป็นการวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธศาสนาด้วยเหตุผลทั้งหมด ทั้งเชิงลึกและกว้าง ตลอดถึงประเด็นทางจริยธรรมในปัจจุบัน

พุทธปรัชญา : สมภาร พรมทา

  • หนังสือเรื่อง หลวงตา เขียนโดย หลวงตาแพรเยื่อไม้ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่า แต่ทางโรงพิมพ์นำมารวมเล่มหนาพิมพ์ใหม่ เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตที่ควรจะเป็นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม อ่านแล้วให้ความเพลิดเพลินและความเข้าใจอันดีบางประการได้ เหตุผลที่ชอบหนังสือเล่มนี้คือ ความเป็นเหตุเป็นผลของการเสนอเนื้อหาเช่นกัน

หลวงตา

หมายเหตุ : เล่มหนาไม่สามารถนำมาให้ดูได้ เนื่องจากพี่สาวยืมไปยังไม่คืน (อยู่ต่างจังหวัด) จึงให้ดูเล่มย่อยๆๆ นั่นแล.....

  • หนังสือเรื่อง มนุษย์กับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต เขียนโดย สมภาร พรมทา เห็นชื่อเรื่องก็น่าจะเดาออกว่าหนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาอะไร เป็นการวิเคราะห์ความคิดและการดำเนินชีวิตของคนออกเป็นส่วนๆ อ่านแล้วจะเข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น และจะเข้าสู่คำเดียวกันกับหลวงพ่อพุทธทาสคือ "ตถตา" เหตุผลที่อ่านคือ ต้องการติดตามงานเขียนทุกๆ เล่มของสมภาร พรมทา (รศ.ดร.สมภาร พรมทา ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เพื่อซึมซับการเรียบเรียงเนื้อหา เหตุผลการอ้างและการส่งเสริมประเด็นฯลฯ เคยเห็นท่านไปสอบวิทยานิพนธ์ของเพื่อนที่มหิดล ดูแต่งตัวปอนๆดี แต่ไม่เคยคุยเป็นการส่วนตัว หากคุยเป็นการส่วนตัวอาจเลิกอ่านหนังสือของท่านก็เป็นได้ ฮา ฮา

มนุษย์ฯ : สมภาร พรมทา

   ๓ เล่มนี้ก็ คงพอนะครับ เพราะปกติแล้วไม่ค่อยจะชอบอ่านหนังสือสักเท่าไร อ่านได้ไม่จบเล่มเลย โดยเฉพาะเล่มที่รู้สึกว่า มันมีช่องโหว่ก็จะวางลง หาเล่มอื่นอ่านต่อ แต่ผมก็เป็นคนชอบหนังสือ รักหนังสือมากทีเดียว

ต่อไป ขอ Tag ใครดีล่ะ

๑. คุณปทุมารียา

๒. คุณมะปรางเปรี้ยว

๓. คุณดอกแก้ว

๔. คุณอนิศรา

๕. ท่านอาจารย์ปัทมาวดี

ละกันเน้อครับ

-----------------------------------------------------

หนังสืออ่านเล่น แนะนำดังนี้

สอนฑิต: โดยพระธรรมปิฎก

---------------------------------------------

คู่มือมนุษย์ โดยพุทธทาส

------------------------------------------------------

การคิด

-----------------------------------------------

ส่วนหนังสือต่อไปนี้เป็นหนังสือคู่มือของผมเองครับ :-) ไว้อ่านยามว่างและเรียนรู้ยามเกิดอารมณ์

  • อันนี้อ่านเล่นยามว่างๆๆ (ส่วนมากไม่ค่อยว่างจะอ่าน)

พรหมชาติ

-----------------------------------------------

  • อันนี้อ่านยามเกิดอารมณ์

รวมกลอน